സ്‌ത്രീകളേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ പ്രണയിക്കുന്നത് പുരുഷന്‍മാര്‍!

പുരുഷന്‍മാരില്‍ പകുതിയിലേറെ പേരും ജീവിതത്തില്‍ രണ്ടു മുതല്‍ അഞ്ചു വരെ സ്‌ത്രീകളെ പ്രണയിച്ചവരാണ് ജീവിതത്തില്‍ നിരവധി തവണ പ്രണയിക്കുന്നത് പുരുഷന്‍മാരായിരിക്കും. സ്‌ത്രീകളെ അപേക്ഷിച്ച് പുരുഷന്‍മാരാണ് കൂടുതല്‍ തവണ

Read more

പുരുഷനിലേക്ക് സ്ത്രീയെ ആകര്‍ഷിക്കുന്ന 8 കാര്യങ്ങള്‍

ഓരോ സ്ത്രീയും ചിന്തകളിലും ആഗ്രഹങ്ങളിലും തീര്‍ത്തും വ്യത്യസ്തരാണ്. സ്ത്രീകള്‍ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് പൂര്‍ണമായും മനസിലാക്കാന്‍ ഇന്നോളം ഒരു പുരുഷനും സാധിച്ചിട്ടില്ല. എന്ത് സൂത്രവാക്യം ഉപയോഗിച്ചാലാണ് അവളുടെ മനസ്സിന്റെ

Read more
error: Content is protected !!